redakcja i grafika

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa powstał na mocy Uchwały nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r., przyjętej do realizacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jego celem w latach 2016-2020 jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce. Ma się do tego przyczynić wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Miejsca te stanowią lokalne ośrodki życia społecznego, kulturalnego i edukacyjnego. Z tego względu powinny otrzymać dofinansowania na modernizację lub budowę oraz bieżące uzupełnianie zbiorów o nowości wydawnicze.

Program zakłada realizację 3 priorytetów w oparciu o działania Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki oraz MEN.

Biblioteka Narodowa ma za zadanie zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, co zwiększy atrakcyjność ich oferty, przyczyni się także do wzrostu dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych.

Priorytet dla Instytutu Książki w Krakowie w ramach Programu to nadzór nad infrastrukturą bibliotek oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych, a także bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. W związku z tym corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadania związane z remontami, przebudowami lub budowami oraz wyposażaniem  budynków bibliotek.

Z kolei MEN powinien w ramach Programu rozwijać zainteresowania uczniów poprzez promowanie oraz wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Ma także za zadanie realizację zakupów nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.