• redakcja i grafika

    Edytorstwo, edytor, redaktor

    Edytorstwo polega na pracach bezpośrednio przygotowujących materiały tekstowe i ilustracyjne do opublikowania w druku bądź w Internecie. Działania te obejmują: organizację procesu wydawniczego, redakcję, adiustację, przygotowanie i opracowanie graficzne materiału ilustracyjnego, nadzór druku.…

  • redakcja i grafika

    Jak zaprojektować dobre logo?

    Jak zaprojektować dobre logo? Aby przystąpić do projektowania, trzeba najpierw sporządzić brief, w którym określone zostają mniej lub bardziej szczegółowe oczekiwania. Należy poznać firmę, specyfikę jej działania, przeprowadzić analizę sytuacji firmy, produktu bądź…