redakcja i grafika

Kompozycja wydawnicza książki – Karty tytułowe

Kompozycja wydawnicza książki – Karty tytułowe

Karty tytułowe książki umieszczane są na początku książki i zawierają informacje o dziele, jego autorach, współtwórcach oraz o danym wydaniu. Do kart tytułowych zaliczamy:

 1. Stronę tytułową. Elementy strony tytułowej to:
  a) nazwy autorów i głównych współtwórców książki
  b) tytuł i podtytuł książki
  c) numer i tytuł indywidualny tomu wydawnictwa wielotomowego
  d) miejsce i datę wydania
  e) nazwę wydawcy
  f) oznaczenie wydania
  g) nazwę i numerację w obrębie serii
  Współtwórców oraz elementy z punktów f) i g) można przenieść na inne karty tytułowe.
 1. Stronę redakcyjną. Elementy strony redakcyjnej to:
  a) nazwy autorów i głównych współtwórców książki nie wymienionych na stronie tytułowej,
  b) nazwy współtwórców książki
  c) informacje o wydaniach poprzednich
  d) informacje o podstawie przekładu
  e) międzynarodowy znormalizowany numer książki czyli ISBN
  f) informacja o zastrzeżeniu praw autorskich czyli Copyright
  g) adnotacja
  h) informacja o zatwierdzeniu podręcznika do użytku szkolnego
  i) nadruk Printed In Poland w książkach przeznaczonych na eksport
  j) symbol Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
  k) informacja o materiałach ikonograficznych wykorzystanych na okładce, obwolucie i wyklejce
  l) datę i oznaczenie wydania, jeśli nie zostały umieszczone gdzie indziej
  ł) metrykę książki

Co to jest metryka książki? Elementy metryki to:
– Nazwa instytucji wydawniczej
– Miejsce i data wydania
– Oznaczenie wydania
– Wysokość nakładu
– Oznaczenie objętości w arkuszach wydawniczych i arkuszach drukarskich
– Oznaczenie gatunku, formatu i gramatury papieru
– Pełna nazwa drukarni lub jej zrozumiały skrót oraz adres

 1. Stronę przedtytułową. Może ona posiadać następujące elementy:
  a) nazwę autora, ewentualnie tylko nazwisko
  b) tytuł książki, ewentualnie również podtytuł
  c) tytuł wydawnictwa wielotomowego i numer tomu
  d) nazwę serii i numer tomu w obrębie serii
  e) znak (symbol) serii
  Jeśli po kartach tytułowych bezpośrednio znajduje się tekst pochodzący od autora książki, to na stronie przedtytułowej zamiast tekstów informacyjnych można zamieścić dedykację lub motto do dzieła.
 1. Stronę przytytułową, która może zawierać:
  a) części tytułu rozkładowego
  b) informacje dotyczące całości wydawnictwa wielotomowego
  c) obcojęzyczne tytuły książki lub obcojęzyczną kartę tytułową
  d) informacje o serii

Jeden komentarz