Zarządzanie personelem a zarządzanie zasobami ludzkimi

Warto się zastanowić, jaka jest różnica między organizacją ról grupowych, a więc zarządzaniem personelem, a zarządzaniem zasobami ludzkimi. Podstawowe rozróżnienie polega na odmiennym podejściu do więcej…

Ewolucja rozumienia komunikacji Web 2.0

Od momentu, kiedy komunikacja masowa zaczęła pełnić ogromną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa, zaczęto przyglądać się, jakie etapy pokonuje, aby osiągnąć poszczególne szczeble zaawansowania. A także więcej…

Komunikacja internetowa – od rewolucji przemysłowej do rewolucji internetowej

Dlaczego mając na myśli Internet możemy mówić o rewolucji w komunikacji? Porównując tą rewolucję do rewolucji przemysłowej pod względem znaczenia dla ludzkości i cywilizacji, należy więcej…